מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש מינהל הפקולטה לניהול
גב', רחל דעבול-גרטל
ראש מינהל הפקולטה לניהול
rgertel@bgu.ac.il 086472241