מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, ג'ניפר רסניק
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
resnikj@bgu.ac.il 086477208