מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, ענת ריינר בן נעים
חבר סגל אקדמי בכיר
reinera@bgu.ac.il 086477448