מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מהנדס/ת מעבדות הוראה ומחקר
מר, אנטולי רודניאנסקי
מהנדס/ת מעבדות הוראה ומחקר
ranatoly@bgu.ac.il