מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

יועץ מחקר
ד"ר אילן פרי-בר
יועץ מחקר
pribar@bgu.ac.il