מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רכז/ת לפעילות קשרי קהילה וחו"ל
גב', ניצן פורת גוטויץ
רכז/ת לפעילות קשרי קהילה וחו"ל
poratn@bgu.ac.il 086479259