מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, יובל דוד פינטר
חבר סגל אקדמי בכיר
pintery@bgu.ac.il 086477867