מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, שי פילוסוף
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
pilos@bgu.ac.il 086479226