מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מפקח/ת חשמל
מר, בנימין פטליארסקי
מפקח/ת חשמל
patliars@bgu.ac.il 086461619