מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, ארי פקמן
חבר סגל אקדמי בכיר
pakman@bgu.ac.il