מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מנהל/ת המחלקה לפרסומים ודוברות
גב', אסנת איתן
מנהל/ת המחלקה לפרסומים ודוברות
osnate@bgu.ac.il 086461753