מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

יו"ר מרכז הרצוג-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר אורית יקותיאלי
יו"ר מרכז הרצוג-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
oritye@bgu.ac.il 08-642-8342 0000-0001-6235-2456
ד"ר
יו"ר מרכז הרצוג-חבר/ת סגל אקדמי בכיר