מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ', אורן פרייפלד
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
orenfr@bgu.ac.il