מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

דיקן-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' עופר עובדיה
דיקן-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
oferovad@bgu.ac.il 08-646-1359 0000-0002-4941-4947
פרופ'
דיקן-חבר/ת סגל אקדמי בכיר