מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' עודד ניר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
odni@bgu.ac.il 0000-0003-2061-9188