מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש בית ספר-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ', אברהם אהד בן שחר
ראש בית ספר-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
obs@bgu.ac.il 086428023