מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, נינה קמנאיה
חבר סגל אקדמי בכיר
ninaka@bgu.ac.il 086596817