מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מתכנתת ומפתחת תוכנות אנליזה
ד"ר, נעמה הורויץ
מתכנתת ומפתחת תוכנות אנליזה