מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

אחראי שטחים פרויקטים ונגישות פיזית
מר משה ונטורה
אחראי שטחים פרויקטים ונגישות פיזית
mventura@bgu.ac.il 08-646-1048
מר
אחראי שטחים פרויקטים ונגישות פיזית