מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

עוזרת מחקר
ד"ר מור קישנר
עוזרת מחקר
morkish@bgu.ac.il 0009-0001-4309-5412