מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, מונתסר נעאמנה
חבר סגל אקדמי בכיר
mnaamneh@bgu.ac.il 086461648