מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי
גב' יקטרינה מינדל
חבר/ת סגל אקדמי
mindelk@post.bgu.ac.il 0000-0002-0242-8647