מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מנהלת היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה
ד"ר מיכל ארז
מנהלת היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה
michaler@bgu.ac.il 08-642-8761
ד"ר
מנהלת היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה