מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רכזת לענייני סטודנטים
גב', מיטל וקנין
רכזת לענייני סטודנטים
meitalva@bgu.ac.il 086477417