מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי
ד"ר מיה שטמר
חבר/ת סגל אקדמי
mayast@post.bgu.ac.il 0000-0001-7572-4327