מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' מחמוד חליחל
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
mahmoudh@bgu.ac.il 08-647-9902 0000-0002-1646-9458
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר