מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ראש תכנית-חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, טל ליטבק הירש
ראש תכנית-חבר סגל אקדמי בכיר
litvakhi@bgu.ac.il 086461845