מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ממונה על מינהל ביה"ס לרפואה
גב' לירון קפלן
ממונה על מינהל ביה"ס לרפואה
lironhay@bgu.ac.il 08-647-7405
גב'
ממונה על מינהל ביה"ס לרפואה