מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר אילן קורץ
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
kurzi@bgu.ac.il 08-647-7573 0000-0002-9274-5274
ד"ר
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר