מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

עובד במעבדה לאלקטרוניקה
מר, יורי קוחליק
עובד במעבדה לאלקטרוניקה
kuhlik@bgu.ac.il 086479365