מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, עילי קובץ
חבר סגל אקדמי בכיר
kovetz@bgu.ac.il 086461167