מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, מורן קורן
חבר סגל אקדמי בכיר
korenmor@bgu.ac.il