מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רכזת לענייני בחינות ומערכת שעות
גב' אורלי קונפינו
רכזת לענייני בחינות ומערכת שעות
konfinoo@bgu.ac.il 08-647-2500
גב'
רכזת לענייני בחינות ומערכת שעות