מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אוריה כפיר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
kfirur@bgu.ac.il 086428297