מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש תכנית-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' יואב קסלר
ראש תכנית-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
kesslery@bgu.ac.il 08-646-1194 0000-0003-0203-7213
פרופ'
ראש תכנית-חבר/ת סגל אקדמי בכיר