מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סגן נשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים
מר, גפרי קיי
סגן נשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים
jeffkaye@bgu.ac.il 086472698