מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מהנדס/ת מעבדות הוראה ומחקר
ד"ר, ישי לוז
מהנדס/ת מעבדות הוראה ומחקר
ishail@bgu.ac.il 086477316