מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מנהל קבוצת מחקר-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ', איריס אידלסון
מנהל קבוצת מחקר-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
idelsoni@bgu.ac.il 086472513