מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' מחמוד חליחל
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר
huleihel@bgu.ac.il 08-647-9959 0000-0003-4246-9299
פרופ'
ראש מחלקה-חבר/ת סגל אקדמי בכיר