מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש מינהל הפקולטה למדה"ב
מר הרצל ג'אן
ראש מינהל הפקולטה למדה"ב
hjean@bgu.ac.il
מר
ראש מינהל הפקולטה למדה"ב