מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר שירלי הנדלזלץ
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
handelza@bgu.ac.il 08-647-7714 0000-0003-4882-6760
ד"ר
חבר/ת סגל אקדמי בכיר