מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מנהל מחלקת תשתיות IT ושירות
מר, חיים אבודרהם
מנהל מחלקת תשתיות IT ושירות
haimabu@bgu.ac.il 0747795200