מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רכזת פקולטית לענייני סטודנטים
גב', הדר ברקוביץ
רכזת פקולטית לענייני סטודנטים
hadarbrk@bgu.ac.il 086477228