מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, יפעת גוטמן
חבר סגל אקדמי בכיר
gutmany@bgu.ac.il 086428496