מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' עמר חנן גורביץ
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
gurewitz@bgu.ac.il 08-642-8167 0000-0002-2685-2856
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר