מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

ראש מדור בינוי וחידוש מבני
מר, גיורא צידון
ראש מדור בינוי וחידוש מבני
gtsidon@bgu.ac.il 086472722