מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
ממונה על מחשוב פקולטי
מר, יורי גרונין
ממונה על מחשוב פקולטי
grounin@bgu.ac.il 086477114