מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' לירן גורן
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
gorenl@bgu.ac.il 08-647-9284 0000-0002-4704-5009
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר