מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מנהלת השיווק ופיתוח עיסקי
גב' אושרית שימשון
מנהלת השיווק ופיתוח עיסקי
gofar@bgu.ac.il 0747795637
גב'
מנהלת השיווק ופיתוח עיסקי