מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

עמית מחקר
ד"ר לילך פרידמן
עמית מחקר
friedmal@bgu.ac.il 0000-0002-5399-7356